การอ่านแบบ

Last updated: Nov 26, 2020  |  62 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความดีๆ บทความดีๆ

การอ่านแบบ

 

 

   

การอ่านแบบสัญญา ประกอบด้วยแบบสถาปัตย์ งานระบบประปา งานไฟฟ้า 

แบบสัญญาคือแบบที่ยึดถือเป็น แบบที่มีการตกลงกันว่า จะสร้างตามแบบนี้ ประกอบไปด้วยแบบแปลน  รูปด้าน   แบบประปา แบบไฟฟ้า และแบบสุขาภิบาล  เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มการก่อสร้าง และเริ่มออกแบบโครงสร้าง ซึ่งยังไม่มีแบบโครงสร้างเนื่องจากว่า ทางบริษัทรับสร้างบ้านจะรับประกันโครงสร้างและออกแบบยื่นอนุญาต อยู่แล้ว จึงจะออกแบบโครงสร้างภายหลังจากที่ลูกค้าทำสัญญา และทางบริษัท จะรับประกันโครงการสร้างให้

Powered by MakeWebEasy.com