หลักการอ่าน BOQ

Last updated: Nov 26, 2020  |  59 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความดีๆ บทความดีๆ

หลักการอ่าน BOQ

 

 

 

 

 

 
การสร้าง BOQ เพื่อทราบในการจ้างเหมาผู้รับเหมา และประเมินราคาเบื้องต้น 

แต่โดยปกติแล้ว บริษัท รับสร้างบ้านจะไม่แสดง BOQ ให้ เนื่องจากเป็นการจ้างเหมารวมงานบริการ ตั้งแต่ออกแบบ ยื่นอนุญาต จนถึงงานการรับประกันการก่อสร้าง ซึ่งจะต่างจากผู้รับเหมาทั่วไป ซึ่งในการอ่าน BOQ จะจัดเป็นทั้งแบบโครงสร้าง และงานสถาปัตย์  เพื่อใหทราบหลักการของการจ้างเหมา ในกรณี จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านให้

โดยสามารถ นำตารางนี้ไปศึกษาเรื่องการจ้างเหมาได้เลย

Powered by MakeWebEasy.com