วิธีการจ้างผู้รับเหมา

Last updated: Nov 26, 2020  |  84 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความดีๆ บทความดีๆ

วิธีการจ้างผู้รับเหมา

วิธีการจ้างผู้รับเหมา มีหลายแบบ
ขั้นตอนการจ้างเหมา  

      1.จ้างแบบรวมของ และ แรง ( แบบช่างเมน )หมายความว่า ช่างเมน จะเป็นช่างชุดใหญ่ที่รับทำงานทั้งหมดของงานก่อสร้างบ้าน ซึ่งอาจแยกย่อยออกเป็น ทีมงานโครงสร้างหรือทีมงาน สถาปัตย์ก็ได้ โดยทีมนี้จะรับผิดชอบเรื่องค่าแรง ค่าของ ค่าแค้มป์ ค่าน้ำค่าไฟระหว่างก่อสร้างด้วย 
       2.จ้างแต่ค่าแรง ทางฝั่งเจ้าของงานต้องชำระค่าแรงเป็นรายเดือน หรือชำระเป็นงวดตามปริมาณงาน ก็ได้ แล้วแต่ตกลง แต่อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งของ ทางเจ้าของงานก็ต้องซื้อและจัดหามาให้ทั้งหมด  แต่ทั้งนี้ ก็ต้องเซ็นต์รับของและดูแลของกันอย่างดี เนื่องจากหากมีการเสียหายของของที่ซื้อ  จะต้องเสียเงินซื้อใหม่ หากคนงานไม่ได้ดูแลให้ 
       3.จ้างแบบของ + แรง ( จ้างด้วย Budget แต่ผู้ว่าจ้างซื้อของให้ แล้วตัดงบประมาณ )เวลาจ้างเหมาอาจรวมของแรง ไว้แล้ว แต่มีบางรายการที่เราสามารถซื้อของให้แล้วเอาไปตัดงบประมาณที่มีค่าของ + แรงไว้แล้วได้

Powered by MakeWebEasy.com