การส่งมอบงานแต่ละงาน

Last updated: Nov 26, 2020  |  62 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความดีๆ บทความดีๆ

การส่งมอบงานแต่ละงาน

การส่งมอบงานแต่ละงาน
ขั้นตอนการส่งมอบงาน ทั้งงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์

เอกสารการส่งมอบ เป็นตารางงานตัวอย่างในการส่งมอบงานของแต่ละงวด ซึ่งต้องตรงกับงวดสัญญาของการก่อสร้าง ที่เซ็นต์ระหว่างผู้รับจ้าง และ ผู้ว่าจ้าง แม้ว่าจะมีงวดธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ให้ยึดถือการส่งงวดให้เป็นไปตาม งวดสัญญาที่เซ็นต์ระหว่างผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างเป็นหลัก

Powered by MakeWebEasy.com