การรับมอบบ้าน

Last updated: Nov 26, 2020  |  56 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความดีๆ บทความดีๆ

การรับมอบบ้าน

การรับมอบบ้าน
การรับมอบบ้านควรมีการตรวจอาคาร ตรวจงานระบบ ให้เรียบร้อยก่อน

โดยต้องมีการเขียนเป็น Check list การเก็บ Defect เพื่อให้ผู้รับจ้างเก็บตามรายการให้ครบเพียงครั้งเดียว และเมื่อเก็บงานเรียบร้อยแล้ว 

จะมีเอกสารใบรับมอบบ้าน ให้เซ็นต์รับทราบระหว่างกัน

Powered by MakeWebEasy.com