Private Coaching

คุณสมบัติสินค้า:

Private Coaching

Share

Share

EP.1 บริหาร Mind Set ก่อนเริ่มธุรกิจ

EP.2 จัดแนวทางการเปิดะุรกิจรับสร้างบ้าน

EP.3 สร้างความแตกต่างบริษัทรับสร้างบ้านกับผู้รับเหมา

EP.4 สร้างธุรกิจรับสร้างบ้านด้วยระบบ Online

EP.5 สร้างระบบการทำงานตั้งแต่การขายจนส่งมอบงาน

EP.6 จัดหาสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจ

EP.7 Coaching ต่อเนื่อง 3 เดือน หลังการเรียนครบแล้ว 1 เดือน

EP.8 Case Standy กว่าสร้างธุรกิจกว่า 20 Case

EP.9 สร้างคู่มือการขายที่จำเป็นต่อธุรกิจ

         - Page,Website (ไม่รวมระบบต่างๆ)

***Bonus ภาพถ่าย 5 Shots***

***ทำคลิปฟรี 5 คลิป***

Powered by MakeWebEasy.com